twitter linkedin facebook

de Zaak van Haak

over

linksboven sluit

Website ontworpen en gebouwd voor de Zaak van Haak. Harry Haak: architect, kunstenaar, restaurateur, verzamelaar, garagist, fietsenmaker, e.a..

 

http://www.dezaakvanhaak.nl

 

Het ontwerp is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Vele brainstormsessies hebben uiteindelijk een resultaat opgeleverd dat zeer goed bij Harry Haak als persoon past. Het logo, de H in blokvorm, heeft als basis gediend voor het ontwerp. De voorliefde van Harry Haak voor historische kleuren ziet u terug in de verschillende aanduidingen bij de projecten.

rechtsonder